Oslava Dne dětí v Arboretu Nový Dvůr

Dne 1. června  2018 nás  sluníčko se svým teplým počasím vyprovázelo za brány naší školy oslavit Den dětí, který pro nás připravil Klub rodičů. Letošním cílem bylo zdolat několika kilometrovou cestu do Arboreta Nový Dvůr.  Přestože se mnohé z dětí obávaly, že cestu pěšky nezvládnou, všechny děti cestu ušly a menší únavu ze sluníčka nesly statečně.  Děti školy byly rozděleny na dvě skupiny. Jako první se na cestu vydaly děti  1.-3. ročníku za doprovodu maminek paní Vladimíry Režnarové a paní Ivy Čechové. Druhou skupinu starších dětí doprovázela paní Renata Dušková a paní Karin Pavelková

Cestou mimo hlavní silnici jsme všichni plnili úkoly z dopisů, které nám maminky schovaly v různých zákoutích. Cestou jsme se osvěžili červenými třešněmi a cesta ubíhala jedna báseň. Ani jsme se nenadáli a už jsme viděli cíl naší cesty Arboretum Nový Dvůr, zde se nás ochotně ujali průvodci a po skupinách nám okomentovali nejzajímavější stromy Arboreta. Nejmenší děti nejvíce zaujal výběh s kozami a  drobným zvířectvem, které si mohly pohladit a nakrmit.  Po osvěžujícím nanuku jsme se po malých skupinkách vystřídali na výstavě Kouzlo živých motýlů, která se v Arboretu konala již po dvanácté. Děti měly možnost vidět z kukel se právě rodící motýly. Poslední  cesta po červených fáborcích  nás dovedla k altánu, kde děti čekalo překvapení v podobě balíčku s dobrotami a osvěžení  minerálkou. Na cestu zpátky do Dolních Životic  byl zabezpečen Klubem rodičů  autobus, který nás dopravil do školy na oběd. Velké poděkování patří Klubu rodičů a všem maminkám, které se na přípravách a na organizaci Dne dětí podílely a děti tak měly možnost si den báječně užít.