Otvírání studánky v MŠ

Do MŠ zavítalo divadélko „Smíšek“ s jarní ekologickou pohádkou „ Otvírání studánky“,  o tom, že skřítkové mohou někdy více škodit, nežli pomáhat.  Pohádka byla proložena spoustou písniček a byly do ní i zapojeny naše děti. Na závěr byly odměněny sladkostí.Největší odměnou byl dětský smích.