Oznámení výsledků Zápisu do ZŠ pro školní rok 2019/2020

Oznámení výsledků zápisu žáků do 1.ročníku školního roku 2019/2020 je následující:

Rozhodnutí o přijetí 2019/2020