Oznámení s poděkováním

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu Přírodní zahrady. Naše škola chtěla této dotace využít, protože tímto způsobem bychom částečně zrekonstruovali zahradu mateřské školy a zřídili tak část environmentální venkovní učebny s výukově naučnými prvky a novou výsadbou zeleně za podpory veřejnosti. Žádosti o tuto dotaci je možné podávat od 3. 2. 2020 do konce března, ale rychlejší vyhrávají. 

Pro tyto účely máme již vypracovaný projekt a vybrány výukové prvky, které by splňovaly požadavky tohoto projektu. Celková výše projektu by byla 575 tis. Kč, z čehož při maximální výši podpory bychom mohli získat 500 tis. Kč a ze svého bychom museli dodat 75 tis. Kč, což by škola mohla čerpat z rezervního fondu, který si škola vytvořila z kladného hospodářského výsledku na konci kalendářního roku, a nebyl by vůbec zatížen rozpočet obce. 

Protože projekt musí být nejprve profinancován a čerpání rezervního fondu musí být schváleno zřizovatelem, bylo tedy zapotřebí souhlasu zastupitelstva. Při pondělním jednání 9.12.2019 nám však hvězdy nebyly nakloněny, chyběl jeden hlas. Bylo sděleno, že rezervní fond máme využít k užitečnějším účelům. 

Velice děkuji sedmi zastupitelům, včetně pana starosty, kteří zvedli ruku a projekt chtěli podpořit. Velice si vážím jejich rozhodnutí, přestože projekt nakonec nebyl podpořen.  Lenka Smetanová, řed. školy

NZP Přírodní zahrady