Pasování předškoláků na OÚ

V úterý dopoledne proběhlo „Pasování na školáky“ na OÚ za účasti starosty Obce, ředitelky školy a učitelek MŠ. Děti nejprve pobesedovaly s panem starostou Jaroslavem Vaňkem a potom jednotlivě byly ostužkovány. Tím si potvrdily vstup do školy. Děti obdržely pohádkovou knihu, upomínkový list a pastelky. Nechybělo ani společné focení.