Pasování předškolních dětí v MŠ

Ve středu 19.6.2019 proběhlo v mateřské škole za účasti pana starosty Jaroslava Vaňka, paní ředitelky ZŠ a MŠ Lenky Smetanové a rodičů „Pasování předškoláků“ na školáky. Děti byly oblečeny do slavnostních talárů a vystoupily s veselým, vtipným, ale důstojným kulturním programem, pod vedením svých učitelek. Na památku dostaly pohádkovou knihu, pastelky a drobný dárek. Nechyběl ani přípitek dětským šampaňským a vlastní podpis dětí do pamětního listu. Všichni si slavnostní odpoledne užili a ukápla i nějaká ta slzička dojetí. Velké poděkování patří všem dětem, které vše skvěle zvládly a paní učitelkám, které program vymyslely a s dětmi dlouhodobě a trpělivě nacvičovaly.