Páťáci z Dolních Životic ve Slavkově

Ve středu dne 26.6. navštívili páťáci své budoucí spolužáky v ZŠ Slavkov. Nejprve je mile přivítal pan ředitel Mgr. František Hodný a paní Mgr. Hedvika Vašková. Žáci starších ročníků je po skupinách provedli celou školou a předali jim spoustu cenných informací. Po svačince si mohli všichni změřit míru svých znalostí ve vědomostní soutěži AZ kvíz na interaktivní tabuli. Poté si pod vedením starších žáků vyzkoušeli na různých stanovištích své dovednosti. Po obědě si ještě žáci mohli pohrát ve školní družině a spokojeni jsme se vrátili domů. Velké poděkování patří panu řediteli a paní učitelce Mgr. Hedvice Vaškové, která se postarala o klidný a hladký průběh celého dopoledne.  Děkuji také paní učitelce Mgr. Kateřině Janků a paní vychovatelce Janě Šustrové, které doprovázely naše páťáky na každém kroku.