Pěvecká soutěž v ZŠ

Ve středu 27.2. proběhlo školní kolo pěvecké soutěže " Životický skřivánek". Soutěže se jako vždy zúčastnili žáci všech ročníků. Většina dětí se snažila předvést svůj nejlepší výkon. Více se dařilo žákům nižších ročníků a porota to neměla vůbec jednoduché. Na třetím místě se nakonec umístili Simona Harazínová, Danek Vavrečka a Lukáš Rychlý. Na druhém místě skončili Stela Stonišová, Vojta Šenk a Tadeáš Zajac. Vítězství si vyzpívali Lenka Drastichová, Štěpán Vystrk a Aleš Kreuzberger. Žáci, kteří se umístili, získali diplom a drobné ceny. Ostatní žáci si odnesli pamětní list. Poděkování patří paní učitelce Zuzaně Remešové a paní vychovatelce Janě Šustrové, které zajistily ceny, paní učitelce Kateřině Janků, která celou soutěž organizačně zajistila a všem paní učitelkám, ktaré se podílely na přípravě žáků k soutěži a zasedly v porotě.