Pěvecká soutěž "Životický skřivánek"

V naší škole se vždy zpívalo, proto nebylo divu, že se do letošní soutěže lidových zpěváčků přihlásily úplně všechny děti! Každému bylo uděleno ocenění a jen nejlepším diplomy.

1) 1. ročník:
1. místo – S. Harazinová, 2. – S. Krejčí, 3. – D. Vavrečka
2) 2. ročník:
1. místo – P. Štěchová, 2.  – B. Kaperová, 3. – V. Rádek
3) 3. ročník:
1. místo – T. Schvanová, 2. – Z. Matějek, 3.- T. Zajac
4) 4. ročník:
1. místo – D. Elblová, 2.- P. Pavlíček, 3.- M. Tengler a A. Světlíková
5) 5. ročník:
1. místo – J. Slivka, 2. – M. Cáblová, 3. – neuděleno

Do okrskového kola postoupili dva žáci: D. Elblová a P.Pavlíček. Výsledky viz níže.