PF 2009

****Ať nový rok přinese všem hodně školních i osobních radostí!**** Žákům, rodičům, přátelům školy, zřizovateli, pedagogickému sboru, zaměstnankyním školy a všem příznivcům „Školy hrou“ přeji hodně lásky, zdraví, štěstí, elánu a optimismu do (prý krizového) nového roku. Kdo si pěstuje denně pozitivní myšlení, trochu si zacvičí, udělá radost nejen sobě, ale i někomu jinému, zdravě se stravuje a naučí se přijímat i „nedobré“ stránky života, jako součást bytí, pak se snáze vyrovná s problémovými situacemi. ****Držím palce, ať se každému daří stále lépe a lépe naplňovat představu o šťastném životě.****Čápům z našeho školního komína samozřejmě taky posílám do daleké Afriky novoroční pozdrav s přáním šťastného návratu do Dolních Životic a našim ČÁPATŮM – zpěváčkům přeji mnoho radostí ze společného zpěvu na vystoupeních v roce 2009.