Plavecký kurz v MŠ

V novém školním roce 2012/13 jsme zahájili opět plavecký kurz v rozsahu 12 lekcí v Baby Kačce v Opavě. Kurzu se účastní 21 dětí z toho 8 děvčat a 13 chlapců. Děti se hravou formou seznamují s plaveckými prvky, foukáním do vody klouzáním na skluzavce, plaváním s kruhy, destičkami, pásy… Jsou rozděleny do tří skupin podle jejich zvládání. Nově je zařazeno saunování po plavání. Děti se zde vyhřívají a povídají si své zážitky. Plavecký kurz probíhá každé pondělí v dopoledních hodinách. Doprava je zajištěna autobusem, který nás odveze a přiveze zpět do MŠ.