Plavecký výcvik v ZŠ

Ve středu 6. 2. jsme zahájili výuku plavání v Plavecké škole Marty Lerchové. Během dvou měsíců budou děti absolvovat  6 zdvojených lekcí. Cílem výuky je naučit dítě plavat vhodně zvoleným metodickým postupem, který je  rozdělený do určitých celků. Naši žáci se účastní této výuky už od 1. ročníku. Mají tedy možnost se postupně zdokonalovat a posouvat výše své plavecké dovednosti v různých skupinách až do 5. ročníku. K tomu využívají různé pomůcky, hry a činnosti. Naučit se správně plavat a zvládnout různé plavecké způsoby vyžaduje hodně úsilí, snahy a trpělivosti ze strany dětí, učitelů a také rodičů.