Počítačová soutěž BAJTÍK 2019

Dne 10. 5. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili počítačové soutěže BAJTÍK, která probíhala v Základní škole Opava, Boženy Němcové. Zúčastněnými byli Tereza Šenková a Ivo Pavelek z pátého ročníku a soutěžili v kategorii s názvem „Kilobajtík“. Jejich úkolem bylo vytvořit obrázek v programu Malování. Téma bylo „Člověk a odpad“. Žáci se úkolu zhostili pěkně  a i přes to, že do dalšího kola nepostoupili, jim patří velká gratulace. Poděkování si zaslouží také třídní učitelka Kateřina Janků, která žáky na tuto soutěž připravovala a Žaneta Bitnerová, která žáky na soutěž a zpět doprovodila.