Poděkování - 1. adventní neděle a den otevřených dveří ve škole

V neděli 27.11. jsme se společně setkali u obecního adventního věnce u příležitosti zapálení první adventní svíce. Těší nás zájem, že u této příležitosti jste navštívili naši školu, kde proběhla vánoční výstavka, a měli jste se možnost přesvědčit, že ve škole opravdu neleníme. Tímto velice děkuji všem našim dětem, paní učitelkám, správním zaměstnankyním, které se podílely na veškerých přípravách k tomuto dni, děkuji panu faráři, panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi a pracovníkům obecního úřadu za veškerou pomoc škole při přípravě na 1. adventní neděli, děkuji panu Vojtovi Vlčkovi za nádherný strom, kterým se naše škola může pochlubit, panu Kristiánovi za výrobu velmi kvalitního stojanu, manželům Pasičovým za vánoční hvězdy, firmě Optys v zastoupení pana ředitele Ing. Svatopluka Vavrečky za školní kalendáře a Vám všem, kteří jste napekli veškeré dobroty na náš sváteční stůl a jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu. Z celého srdce děkujeme a krásné adventní dny přejeme.