Poděkování - Cesta do středověku

V pátek 13.6. se na naší škole konalo projektové odpoledne, které pokračovalo až do samotného sobotního rána „Cesta do středověku“. Žáci a učitelé měli sraz ve škole ve 14.00 hodin. V prostorách školy byla nejprve prezentace na interaktivní tabuli a následovala samotná výroba šperků. Děkuji paní Adámkové, která se skvěle zhostila role fotografa a vše nám pečlivě zdokumentovala. V 16. 00 hodin proběhl, již za přítomnosti velkého množství rodičů a přátel školy, výukový program „Dravého ptactva“. Smích dětí a odezva rodičů byla velmi pozitivní a optimistická. Děkuji panu Vavrečkovi za zajištění nezbytně nutných technických záležitostí a Klubu rodičů za finanční příspěvek. V 17.00 se konal průvod středověkého obyvatelstva obcí. Byli jsme v objektivech mnoha fotoaparátů, z čehož usuzujeme, že jsme se líbili. Po průvodu následovalo vystoupení místních středověkých herců pod vedením pana Košárka. 

 

Všichni herci se nám představili ve hře o Sv. Václavu. Velmi za jejich vystoupení děkujeme. Ozvučení nám jako vždy zajistil pan starosta J. Vaněk, kterému velmi děkujeme. Pokračovali jsme pasováním předškoláčků do řádu Čápat. V prostorách školního hřiště a jeho blízkém okolí proběhlo velké množství aktivit, kterých se mohli zúčastnit všechny přítomné děti.  Od jízdy na koních, středověkého tance, sportování až po samotné opékání. Děkuji panu Dučkovi, jeho vnukovi Davidovi a panu Jedličkovi , kteří přišli s koňmi a děti trpělivě vozili. Děkuji panu Šusterovi a Liberovi, za zapůjčení a postavení stanu na zahradě.  V pozdních večerních hodinách proběhl za přítomnosti nespavých dětí slib o chování 5.ročníku před odchodem do Slavkova. Po celou dobu měly všechny děti zajištěný pitný režim. V neomezeném množství se mohly obsloužit minerálkou nebo čajem. K jídlu měly velké množství upečených dobrot díky hodným maminkám i babičkám, ale také čerstvé pečivo od firmy Knappe. Dobroty, které nestihly sníst do sobotního rána, jim byly ještě nabídnuty na pondělní svačinku ve škole. Mlsné jazýčky měly z čeho vybírat. O přestávkách nechyběla ani sladká dobrotka, o kterou se nám postarala paní Macolová. Děkuji paní Macolové za nákup, který udělala pro školu. Velmi nám to pomohlo. K večeři měly všechny děti párky s pečivem. Protože nebyl mezi žáky zájem o přídavek, zůstaly nám ještě nějaké uzeniny k opečení. To s radostí využijeme v posledním školním týdnu, kdy se naposledy posadíme společně k našemu ohništi. Žádná z jmenovaných aktivit by nemohla být, kdyby všichni zaměstnanci školy nepřiložili ruku k dílu. Velice děkuji všem zaměstnancům školy, kteří svůj volný čas věnovali žákům naší školy a plně se jim po celou dobu věnovali až do sobotního dopoledne. Bez nich by nic nemohlo být.

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tom, že Cesta do středověku proběhla šťastně a s úsměvem,  z celého srdce děkuji. Lenka Smetanová