Poděkování dárcům a sponzorům 2012/2013

Všechny nás vždy potěší, když se podaří ve škole něco zlepšit, zvelebit či zmodernizovat, ale ne vždy to jde provést jen z prostředků školy. Touto cestou chceme poděkovat všem našim dárcům a sponzorům, kteří nás v této době podporují a pomáhají nám pro děti vytvořit krásné prostředí.  Velké díky patří především firmě Witzenmann Opava, spol. s.r.o. v zastoupení pana Václava Krusberského, která nám zcela nově a moderně vybavila naši počítačovou učebnu. Věnovala nám několik počítačů a monitorů. Dar bude využit pro činnost žáků a zároveň  pomůže zvýšit úroveň výuky informatiky v naší škole.  Velmi si této pomoci ceníme a děkujeme za všechny naše žáky,kterým je tak umožněna kvalitní a plnohodnotná práce na PC. Firma Autocont cz a.s. Ostrava nám darovala do nových počítačů licenci MS Office 2010 Standard MVL v multilicenčním programu Select Plus.

 

 

 

 

 

 

 

Dále děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoli způsobem pomoci, ať to bylo cestou materiální podpory, svými silami či jinými dary. Zde si dovolujeme uveřejnit jména osob a institucí, které nám věnovali sponzorský dar a velkou měrou pomáhají zvýšit úroveň naší školy. Vaší pomoci si opravdu vážíme. Zahradnictví PASIČ  škole věnovalo túje,  rostlinky na školní skalku, kytky na 1. adventní  neděli  a spoustu dýní na Halloween.  OPTYS s.r.o. – odměny dětem na školní kolo pěvecké soutěže  Životický skřivan, firma FERRAM  a.s., firma Model obaly  – věcné ceny na školní kolo recitační soutěže, firma ANAVO group s.r.o. – lepidlo Herkules a kancelářský papír, OPaLL – AGRI s.r.o. – kancelářský papír, ABEL – Computer s.r.o.– papír do kopírky. Pan Kramný věnoval škole monitor, pan Vaněk z Litultovic vyrobil do všech tříd dřevěné stupínky k interaktivním tabulím. Pan Drobný se podílel na úpravě a opravě lavic v počítačové učebně. Děkujeme paní Stiborské za cukrovinky do družiny, paní Adámkové za kalendáře, paní Krejčí a paní Drastichové za drobný materiál do pracovních činností a všem maminkám a babičkám, které přispěly občerstvením na 1. adventní neděli.

Jsme velmi rádi, že se mezi námi najdou tací, kteří rádi pomohou. Přejeme dárcům a sponzorům zdraví, úspěch a pohodu.

Všem srdečně děkujeme