Poděkování Klubu rodičů ZŠ 2018

Klub rodičů při ZŠ se snaží být nápomocen při různých aktivitách školy, ale také má zájem vydělat penízky ve prospěch všech žáků. Jednou z takových aktiv je již tradičně na Obecním jarmarku 3. adventní neděli, kde prodávají své vlastnoručně vyrobené dobrůtky a starají se o plná bříška všech přítomných.

Velké poděkování patří všem těmto rodičům:

s pečením zákusků a dalšího pečiva přispěli: Tereza Schindlerová, Renata Dušková, Marie Košárková, Vlaďka Režnarová, Lucie Pumrová, Lenka Stiborská.

V obsluze pomáhali: Zdeňka Grabiášová, Lenka Stiborská, David Gregořica, Monika Gregořicová, Kateřina Stonišová, Renata Dušková, Karin Pavelková, Lucie Pumrová, Vlaďka Režnarová, Mária Kristiánová, Iva Čechová.

Velký dík patří paní Monice Gregořicové, která má na starosti veškeré zásoby z obchodu, paní Zdeňce Grabiášové, která za KR komunikuje s hasiči a zprostředkovává půjčení potřebného materiálu a paní Ivě Čechové, která se snaží vše organizačně zajistit a vždy pomoci.

                            Srdečné poděkování za ZŠ Dolní Životice Lenka Smetanová