Poděkování klubu rodičů ZŠ

Ve středu 5.12. navštívil naši školu Mikuláš, čert i anděl. Postupně navštívili všechny třídy, kde mnohé žáky pochválili, některé pokárali, ale nakonec všechny odměnili balíčkem samých dobrot. Velice děkujeme klubu rodičů základní školy za organizaci a realizaci mikulášské nadílky ve škole.