Poděkování sponzorům 100. výročí školy

Třídenní oslavy kulatého jubilea školy máme za sebou a nyní se při vzpomínání vracíme k těm, kteří nám pomohli tak krásné zážitky jako setkání bývalých zaměstnanců školy s bývalými žáky nebo školní akademii či nedělní koncert PS Křížkovský v kostele uskutečnit. Mnozí sponzoři či dárci věnovali dětem spoustu praktických a pro výuku užitečných předmětů. Někteří přispěli finančně a další podpořili akci svou prací a pomocí. Chtěla bych za všechny děti a současný kolektiv zaměstnanců školy všem srdečně poděkovat a ujistit je, že darů a příspěvků si velice vážíme. Nyní uvedeme seznam dárců podle abecedního seznamu: ABEL s.r.o. v zastoupení pana Martina Elbla, ANAVO group s.r.o. – Ladislav Šuster, KLUB RODIČŮ při ZŠ Dolní Životice, KONEČNÁ Olga – ušila sboru Čápata nové oblečení, MODEL OBALY s.r.o. – v zastoupení paní Martiny Krejčí a pana Vladimíra Rádka, NOVÁK Milan, Ing. – Dolní Životice, OBEC Dolní Životice, OPTYS, spol. s.r.o. – jeho nákladem vyšel almanach ke 100. výročí, PILA Hertice, s.r.o. – Jindřich Vlček, ŘEZNICTVÍ „Na Hůrce“ – Jana Grómannová, STAVEBNÍ SPOLEČNOST Ing. PEKÁREK, s.r.o. Opava, TEXTIL – Dagmar Víchová, Dolní Životice, WITZENMANN spol. s.r.o. Opava – Václav Krusberský věnoval škole počítače, notebooky a kopírovací stroj pro zkvalitnění výuky, Zahradnictví PASIČ, s.r.o. – Vlastimil Pasič zajistil nádhernou květinovou výzdobu školy a ZP Otice a.s. – v zastoupení Ing. Oldřicha Planky. Vřelý dík patří i mnoha maminkám našich žáků, které přispěly svými domácími pečenými produkty při pohoštění na této stoleté události, ale i v průběhu všech let na vánočních a jiných akcích školy. Děkujeme i rodičům našich bývalých žáků, kteří nám ochotně a rádi pomohli při nedělním posezení po koncertě. Také našim bývalým žákyním, které nám pomáhaly v obsluze hostů. Děkujeme i všem sponzorům, kteří v minulosti pomáhali škole a jejichž darů si vážíme stejně, jako těch ke 100. výročí.