Poděkování Trosečníků

V pátek 12.6. se v naší škole konalo projektové odpoledne na téma „Trosečníci“, které pokračovalo až do samotného sobotního rána. Všichni jsme se sešli v 16.00 hodin ve škole. V amfiteátru za školou proběhlo pasování předškoláků do řádu Čápat. Potom jsme se společně všichni vydali do průvodu obcí. Po návratu v prostorách školního hřiště proběhlo velké množství aktivit, kterých se mohli zúčastnit všechny přítomné děti.  Všichni se velmi těšili k ohništi a na samotné opékání párků. V pozdních večerních hodinách proběhla stezka odvahy pro odvážné a zcela nespící děti. V neomezeném množství se děti mohly obsloužit minerálkou nebo čajem. K jídlu měly velké množství upečených dobrot díky hodným maminkám i babičkám, kterým tímto velice děkujeme, ale také čerstvé pečivo od firmy Knappe. Dobroty, které nestihly sníst do sobotního rána, jim byly ještě nabídnuty na pondělní svačinku ve škole.

Mlsné jazýčky měly z čeho vybírat. O přestávkách nechyběla ani sladká dobrotka, kterou dětem věnovala paní Macolová. Děkuji paní Macolové za pamlsky pro děti, ale také za nákup, který udělala pro školu. Děkuji panu Šusterovi za zapůjčení stanu a technickou pomoc. Děkuji paní Adámkové, která se zhostila role fotografa a videokameramana. Děkuji panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi, který se nám opět postaral o zvukovou techniku a ozvučení Trosečníků. Děkuji Klubu rodičů za financování celé této akce. Velice děkuji všem zaměstnancům školy, kteří svůj volný čas věnovali žákům naší školy a plně se jim po celou dobu věnovali až do sobotního dopoledne. Bez nich by nic nemohlo být. Protože nám zůstaly nějaké uzeniny k opečení, tak se těšíme, že ještě k ohništi usedneme.

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tom, že akce Trosečníci proběhla šťastně a s úsměvem, z celého srdce děkuji.

Lenka Smetanová