Poděkování všem sponzorům

Čas běží a máme za sebou tři měsíce nového školního roku. Někdo může říci, že teprve tři měsíce. Pro nás ve škole to však znamenalo hodně nového. Všichni jsme se vzájemně poznávali, žáci se pilně učili a dozvěděli se spoustu zajímavých a cenných informací nejen v běžných vyučovacích hodinách, ale i v projektových dnech. Na některé akce nám školní společné síly stačily, jinde jsme požádali hodné lidi, na které jsme měli velké štěstí, o pomoc. Někteří nám pomohli svou fyzickou silou, jiní materiálně, či organizačně. Děkujeme: Firmě Pasič (manželům Pasičovým) – za věnování pokojových rostlin do prostor školy, za 40 tújí, které nám zkrášlily školní zahradu i za kontakt na paní Teplanskou ze zahradnictví Raduň. Díky ní jsme získali 5 ovocných stromů (třešeň, jabloň, hrušeň, meruňka a švestka), které děti za pomoci učitelů, pana Paszyce, paní Harazínové, paní Turčové, paní Bitnerové a nepostradatelné pomoci zaměstnanců Obecního úřadu zasadili v projektovém vyučování „DEN STROMŮ“ na školní zahradě. Pan Paszyc měl pro všechny připravenou pěknou besedu o stromech a zodpověděl všechny kladené otázky. Pan starosta J. Vaněk zajistil rašelinu, opěrné kolíky ke stromkům a pověřil pracovníky OÚ přípravou jam pro výsadbu stromků. Za tuto nelehkou práci v těžkém terénu jim děkujeme. Prostor pro výsadbu tújí nám zajistila firma pana Kamila Tenglera. Při používání nových interaktivních tabulí jsme řešili potíže s tím, že děti na tabuli nedosáhly. Problém nám pomohl vyřešit pan Roman Vaněk z Litultovic, který vyrobil a dodal krásné stupínky žákům do prvního a druhého ročníku a máme přislíbeny stupínky i do ostatních tříd. Za spotřební materiál patří velký dík paní Včelkové, paní Vaňkové a panu Rádkovi. Děkujeme paní školnici Šnajdrové za cihly na naše čapí hnízdo a paní Rottrové za ušití závěsu do druhé třídy. Pan ředitel Sokolovský za zámku nám umožnil vypálit keramické výrobky z našeho kroužku. Paní Havlová a paní Maretová se tohoto úkolu ujaly. Všem velice děkujeme. Bývalé paní ředitelce Mgr. B. Kvarčákové děkujeme za poutavou a poučnou besedu o Indii. S časem blížícího se Adventu nám pan starosta J. Vaněk zajistil vánoční stromky a pan Šuster lepidlo na pletené věnečky.

Velice děkuje kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice

Děkuji také všem zaměstnancům školy za velice vysoké nasazení pracovního tempa a za hodně práce, kterou odvedli v tak krátké době.

ředitelka školy Mgr. Lenka Smetanová