Poděkování z Divokého Západu

Na Divokém Západě bylo opravdu veselo. Spaní ve škole se vydařilo a všem se nám velice líbilo. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem maminkám a babičkám, které nám napekly mnoho vynikajících dobrůtek, na kterých jsme si ještě další dva dny mohli pochutnávat. Bezpečnost během našeho průvodu nám zajistili hasiči pod vedením velitele jednotky pana Vladimíra Loserta. Velice děkujeme. Děkuji manželům Hradečným, Davidovi Cábelovi za jejich ochotu, trpělivost a koňské hřbety, kterých si naše děti plně užívaly. Děkuji myslivcům za jejich součinnost při střelbě ze vzduchovky. Panu A. Hoppovi a M. Remeši za zajištění bezpečnosti při střelbě a panu A. Hoppovi za veškerou ochotu, starostlivost, která samotné akci předcházela. Děkuji panu Macolovi, který nám ochotně dovezl veškeré pečivo. Velké poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci školy, bez kterých by se tato akce nemohla vůbec realizovat.