Poděkování

V neděli 28.11.2010 navštívilo naši školu mnoho místních občanů i lidí z okolních vesnic a Opavy, aby zažili hřejivou atmosféru adventní neděle a sdíleli společně radost z předvánočního setkání jak v ateliéru školy, kde byla bohatá vánoční prodejní výstava nebo na vystoupení sboru Čápata v amfiteátru školy či na závěr při posezení ve školní jídelně. Poděkování za výzdobu školy i krásné vystoupení, které zahájil starosta obce Jaroslav Vaněk, si zaslouží jednak žáci a pedagogický sbor i zaměstnankyně školy, jednak rodiče, kteří nám pomáhali s realizací odpoledne. Velký dík patří také maminkám, které doma s láskou připravily bohaté pohoštění. Protože hlavním smyslem adventní neděle je připomenutí doby příchodu Spasitele, jsme také všichni vděčni za duchovní akt a povzbudivá slova pana faráře Václava Koloničného při zapalování první adventní svíce. Velmi si vážíme přízně rodičů, rodinných příslušníků našich žáků, zaměstnanců, zřizovatele Obec Dolní Životice i přátel školy. Děkujeme Vám za spoluvytváření klidné a radostné atmosféry školy nejen během adventní neděle, ale i v průběhu celého školního roku. Přejeme všem pohodu a zdraví při přípravách nejhezčích svátků v roce a těšíme se na další setkání poslední adventní neděli 19.12.2010 v 16.00 hodin v místním kostele Nejsvětějšího Spasitele na vánočním koncertě „OBEC SOBĚ“.