Podzim v Arboretu

Ve čtvrtek děti z MŠ se svými učitelkami zavítaly do Arboreta v Novém Dvoře. Tam je již očekávala paní průvodkyně, která je provedla celým areálem, seznámila s faunou, která se vyskytuje i mimo ČR. Výklad byl proložen krátkými příběhy o daných dřevinách. Na závěr si všichni prohlédli mini zoo. Výlet se zdařil a děti byly velmi spokojené.