Podzimní klubíčko v MŠ

Ve středu 13.11. nás v MŠ navštívila p. Hanka Montagová s „Podzimním klubíčkem“. Nejdříve si děti zazpívaly písničky  z minulých „Klubíček“, které doplnily tancem a pohybem s hrou na tělo. Přitom je sledoval „František“ z „Kouzelné školky“, který je povzbuzoval a chválil. Překvapením pro děti byly „kouzelné brýle“, které odhalí hodné a zlobivé děti. Proto všichni svorně slíbily, že si budou vzájemně pomáhat, půjčovat hračky a neubližovat si. Zahrály si „Na zedníky“ při stavbě zdi z cihel a na závěr dostaly sladkou odměnu a omalovánku „Rákosníčka“.