Pohádka v mš "Jak Karlík zachránil babičku"

 

Dne 18.2. zhlédly děti v MŠ maňáskovou pohádku „Jak Karlík zachránil babičku“. Karlík byl zajíček, který pomohl babičce, aby mohla upéci dětem koláče. Měl kouzelný pytlík, který ukrýval různé úkoly, se kterými mu pomohly děti z MŠ a zvířátka – čáp a myšky. Děti procvičovaly, barvy, počet, levou a pravou stranu, zásady společenského chování a naučily se novou písničku o čápovi. Když všechny úkoly splnily, dostal zajíček za odměnu mrkvičku a děti pochvalu.