Pokračování Dne stromů a práce na školní zahradě

Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Od roku 1951 přijala Organizace spojených národů usnesení, o potřebě uvědomit si,  jak velká je estetická psychologická, tak i hospodářská hodnota lesa, a proto se doporučuje, aby se každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek stromů.V České republice připadá Den stromů na 20.října. 

Také na naší škole nejsme pozadu v ekologické osvětě. Na počest stromů proběhlo projektové vyučování na téma „Stromy“ již za účasti 6. A třídy ze Slavkova. Protože nám v tento projektový den počasí nepřálo, ponechali jsme si samotné sázení stromu na příznivější počasí. Při sázení stromu jsme nezapomněli na okolní zahradu, kde přibyla nádherná skalka osazena velkým množstvím nových keříků a rostlinek. Sázení jsme si náležitě užili, protože nám přálo sluníčko a zažili jsme legraci i ponaučení. Velice děkuji paní vychovatelce Ivaně Schwanové za skvěle odvedenou práci na skalce. Vytvoření této skalky je především dílo paní vychovatelky Ivany Schwanové a může být na něj patřičně pyšná. Skalka je opravdu nádherná. Jaká by to však byla skalka, kdyby neměla rostlinky. Za velké množství rostlinek, keříků a stromečků srdečně děkujeme manželům Pasičovým, kteří nám veškeré rostliny, keře a stromečky darovali. Patří jim velké díky.