Pololetní hodnocení prospěchu a chování žáků

Blíží se vysvědčení za I. pololetí školního roku 2010/2011. Proto bude pedagogická rada v úterý 11.1.2011 projednávat hodnocení prospěchu žáků a tříd. Učitelky a vychovatelky budou také udělovat pochvaly nebo navrhovat kázeňská opatření za nevodné chování či porušování školního řádu. S výsledky porady budou pak seznámeni rodiče dne 13.1.2011 od 13.00 – 16.30 hod. na konzultačním dni, kdy mohou přijít i se svým dítětem a projednat s vyučujícími všechno důležité. V pondělí 31.1.2011 bude žákům vydán VÝPIS vysvědčení, originál bude uložen ve škole do závěrečného hodnocení v červnu. Pololetní prázdniny budou v pátek 4.2.2011.