Poselství křesťanských Velikonoc v ŠD

V úterý odpoledne zavítala do naší družiny slečna Lucie z Katechetického a pedagogického centra v Ostravě s výukovým programem VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH A JEHO POSELSTVÍ. Děti 1. a 2. ročníku si na příkladu vycházejícího a zapadajícího slunce objasnily křesťanské poselství Velikonoc. Zopakovaly si, že se na jaře příroda probouzí a kde je světlo slunce, tam je život. Metodou zajímavého vyprávění se děti seznámily s dějem biblického příběhu o Ježíšovi z Nazareta. Pro děti 3. a 4. ročníku byl připraven program IZRAEL – ZEMĚ VELIKONOČNÍHO PŘÍBĚHU.  Děti nahlédly do obsahu a historie slavení svátku Velikonoc. Seznámily se s reáliemi velikonočního příběhu a naučily se v nich rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Velikonoc. Děti program velice zaujal, obohatily si své znalosti a získaly mnoho dalších poznatků o původu a tradicích Velikonoc.