Poslední odvoz kaštanů, žaludů a ukončení sběru

V pátek 12.10. dopoledne bude poslední odvoz kaštanů a žaludů. Prosím, dejte pytle k brance školy a kilogramy nahlaste ved. vychovatelce Janě Šustrové. Po tomto datu již bude sběr ukončen. Děkujeme.