Pouštění draků MŠ

Ve čtvrtek 10.10.2013 jsme se konečně dočkali. K naší MŠ „přifoukal“ větší vítr, tak jme mohli pouštět draky na fotbalovém hřišti. Zpočátku se nám to moc nedařilo, ale pak se „draci“ umoudřili a vzlétli do oblak. Nejlépe létal dráček Sárince, ale i ostatní draci nakonec vzlétli. Všichni jsme si to užili, společně se vyfotili. Na závěr naší malé „Drakiády“ jsme si  zazpívali píseň „Vyletěl si pyšný drak“ a přednesli báseň „Papírový drak“.