Poznáváme Dolní Životice

27. září proběhl celoškolní projekt „Poznáváme Dolní Životice“. Již tradičně se žáci celé školy se vydali na procházku, jež vedla okolo nejznámějších a nejvýznamnějších památek Dolních Životic. Na zastávkách pamětihodností paní učitelka Remešová poutavou a zajímavou formou vyprávěla o jejich historii i zajímavostech, které se s nimi pojí. Podařilo se i krásné počasí, a tak se všichni kochali krásou jak památek, tak nádhernou krajinou zbarvenou do podzimních barev. Nakonec žáčci sesbírali kaštany na kostelíkové aleji a přinesli si přírodniny k dalšímu použití ve VV a PČ.