Pozvání na výstavu

Dne 6. dubna 2016 se od 15 hodin v 1. patře Obchodního centra Breda & Weinstein uskuteční slavnostní vernisáž výstavy ,,Facing the climate: Tváří v tvář klimatu“. Jedná se o výstavu, která se na otázky klimatu dívá z nových úhlů pohledu. K problematice změn klimatu se prostřednictvím vtipných, ale i děsivých karikatur vystihujících nebezpečí, jakým naši planetu my lidé vystavujeme, vyjádří pětice švédských autorů. Součástí výstavy jsou siluety Opavanů- mužů, žen, dětí a zvířat.

 I naše škola se zapojila do tohoto projektu, jelikož jsme i my chtěli vyjádřit svůj zájem o problematiku znečištěného ovzduší. Žáci 3. a 4. ročníku v kroužku Dovedné ruce se společně pod vedením paní vychovatelky Ivany Schwanové pokusili ztvárnit siluetu muže a výtvarně zpracovali téma ,,Kouř z komínu“. Výstava potrvá do 24. 4.2016. Velice děkuji za zajištění celé této akce paní učitelce Žanetě Indrákové a výtvarné ztvárnění žákům 3.a 4. ročníku pod vedením paní vychovatelky Ivany Schwanové.