Pozvánka na varhanní pořad v kostele

Dne 3.12.2013 v 10.00 hod. Vás všechny srdečně zveme na varhanní pořad v místním kostele, který nese název " O píšťalových varhanách". Máte příležitost se něco dozvědět o vzniku, stavbě a funkčním principu nástroje, o délce největších a nejmenších píšťalách, největších varhanách u nás i na světě, bude také prohlídka kůru. Zaposloucháte se do skladeb J.S. Bacha – Toccata d-moll, Imrpovizace – Hra pouze nohama, J.S. Bacha – preludium in F, Improvizace – „Svatební den“ + Svatební pochod F. Mendelssohna. Průvodním slovem a na varhany bude hrát pan Martin Kubát. Délka trvání je cca 45 – 60 minut, cena: 35,–Kč na osobu.

varhanní pořad v kostele