Pravěk v ZŠ

V pátek 22. 6. 2018 se konalo v naší škole projektové odpoledne s tématem Pravěk. Děti se ve škole sešly v 16 hodin v příhodném oděvu a měly s sebou věci na spaní. Nejprve je paní vychovatelka Jana Šustrová prostřednictvím prezentace seznámila s tímto obdobím a mohlo následovat pasování předškoláčků do tlupy Čápat. Předškoláci vše skvěle zvládli a společně i s rodiči se s námi vydali do průvodu některými ulicemi v obci a mohli jste nás vidět v plné kráse. 

Nápaditost a kreativnost jistě nechyběla, protože všichni byli velmi pěkní. Po příjemné procházce se děti těšily na veškeré aktivity, které si pro ně paní učitelky připravily. Po celou dobu děti mlsaly dobrotky, které pro ně maminky a babičky připravily. Chvilková nepřízeň počasí nám nepokazila zábavný večer s kytarou u ohně a opékání, které mělo u všech velký úspěch. Protože jsme se dobře bavili a nechyběla ani velmi pozdní stezka odvahy,  ulehání ke spánku nebylo tak snadné a ranní vstávání tak jednoduché. Lákavé snídani však nikdo neodolal. Velké poděkování patří všem maminkám, babičkám, které dětem dobrotky připravily. Velice děkujeme Klubu rodičů, který zakoupil veškeré potraviny a dobroty na tento projekt. To největší poděkování patří všem zaměstnancům školy. Děkuji p. M. Šnajdrové a p.M. Pavlíčkové za přípravu pitného režimu a potravin pro děti. Děkuji paní učitelkám Ž. Indrákové, K. Janků, S. Tvrdé, paní vychovatelkám J. Šustrové a M. Pécsiové za veškeré připravené aktivity, vzornou péči a starostlivost během celého odpoledne, večera i sobotního rána. Všem jim patří srdečné poděkování, DĚKUJI. L. Smetanová