Prázdniny jsou tady!

Vážení rodiče, přátelé školy,

                měsíc červen tvoří nejenom polovinu kalendářního roku, ale také otevírá čas letních dní majících nenapodobitelný půvab. Všichni naši žáci se zajisté těšili na dnešní poslední školní den, kdy dostali vysvědčení, opustili školní lavice a otevřela se jim brána dvouměsíčních prázdnin.

Po celý školní rok jsme opět naplňovali školní vzdělávací program školy, který čeká drobné změny v podobě doplnění některých tematických oblastí. Toto je velký úkol pro všechny pedagogy během jejich dovolené, ale pevně věřím, že to zvládnou na výbornou.

Ve školním roce 2012/2013 jsme se věnovali výchovně-vzdělávacím činnostem, ale dali jsme také prostor k výchově ekologie a projektům, které byly pro žáky přínosné. Většinu našich aktivit doprovázela spousta legrace a dobrá nálada.

 Čápopis 2012–2013

Na konci června budeme končit projekt EU s názvem Interaktivní výuka ve „Škole hrou“. Interaktivní tabule se staly naší součástí nejen ve výuce, ale i při jiných aktivitách. Jsme velice rádi, že díky panu starostovi a zastupitelům obce, můžeme mít tuto učební pomůcku v každé naší třídě.

Touto cestou bych chtěla velice poděkovat panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi a zastupitelům obce za skvělou spolupráci a podporu školy. Děkuji všem zaměstnancům obce Dolní Životice za jejich pracovitost a šikovnost v rámci školy.

Srdečné poděkování patří všem zaměstnancům Základní školy a Mateřské školy v Dolních Životicích. Děkuji panu faráři Mgr. Janu Kučerovi, který v hodinách náboženství s láskou předával křesťanská poselství. Děkuji paní učitelkám za jejich práci, která byla velmi často nad rámec jejich pracovních povinností. Děkuji jim za jejich pedagogické umění a snahu vykonat pro každé dítě vždy maximum. Děkuji jim za spoustu nádherné, tvůrčí a radostné práce s dětmi. Cením si práce nejen pedagogických pracovníků, ale i správních zaměstnanců, kteří jsou vždy ochotni podat pomocnou ruku tam, kde je to právě potřeba. Děkuji jim za celkovou péči o školu.

Školské radě, klubu rodičů, rodičům, dárcům, sponzorům a všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na aktivitách pro školu, velice děkuji. Rodičům přeji mnoho radostí z jejich dětí a vždy otevřená naslouchající srdce v jejich přítomnosti. Dětem přeji krásné radostné prázdniny, ať už doma či na cestách, plné zážitků, sluníčka a v září očekávaný návrat do školních lavic.

 Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka školy