Přednáška o Indii

V pondělí 24.10.2011 přijala pozvání do naší školy bývalá paní ředitelka Mgr.Bohuslava Kvarčáková, která si připravila poutavou besedu o Indii. V Indii pobývala celý měsíc během letní dovolené, tak měla v čerstvé paměti spustu zážitků a nádherných fotografií. Dozvěděli jsme se, že Indie je země, ve které žije velké množství různých etnických skupin a hovoří se v nich asi tisíci jazyky a nářečími. Obyvatelé také vyznávají mnoho různých náboženství, přestože více než čtyři pětiny z nich jsou hinduisté. Ve městech se velký počet obyvatel tísní v přeplněných chatrčích na předměstích, zatímco mnoho bohatších Indů žije v oblastech, kde je patrný silný západní vliv. Životní úroveň většiny lidí není však vysoká. Máte zájem se dozvědět jaké se nosí oblečení v Indii? Mnoho Indek nosí jasně barevná sárí a bindi. Některým děvčatům paní ředitelka Kvarčáková tento oděv oblékla a moc jim to slušelo. Ze své krásné truhličky nám odhalila některé své poklady. Za krásnou besedu paní Mgr. Kvarčákové velice děkujeme.