Přednáška pro rodiče v MŠ

Dne 18.2.2014 se uskutečnila v naší MŠ pro předškolní děti a jejich rodiče přednáška Mgr. Zuzany Pavelové „Připravenost na školu“. Zúčastnilo se pouze 7 rodičů z 16 předškoláků, což je škoda, poněvadž paní magistra pracovala přímo s dětmi a rodiče mohli její práci sledovat. Ke všem  pracím se vyjádřila a podrobně je s rodiči rozebrala. Zdůraznila důležitost přihlášení se o slovo a nevykřikovat. Hovořila o lateralitě, o samostatnosti v práci, reakci na pokyny učitelky, udržení pozornosti delší dobu, důležitosti rodičovského vzoru. Vyzvedla úlohu hry v životě dítěte, jedinečnost každého dítěte, rozumné odměňování dětí. Doporučila maminkám nejistých dětí vyšetření na PPP pro zjištění školní zralosti.