Přednáška v MŠ - připravenost na školu

Ve čtvrtek 14.2. se v MŠ uskutečnila přednáška Mgr. Zuzany Pavelové pod názvem: „Příprava předškolních dětí na školu“. Paní Pavelová nejdříve pracovala samostatně s dětmi a rodiče je pozorovali. Děti plnily různé úkoly jako například: grafický záznam, určování geometrických tvarů, psaní dle vzoru, opisování tiskacích a psacích písmen dle vzoru, určování polohy, levá a pravá strana, určování hlásky na začátku a konci slova, kresba s detaily, samotný podpis. Potom si děti mohly jít hrát a rodiče zaujali jejich místa. Paní Pavelová hodnotila a vyjadřovala se k práci každého dítěte. Hodnotila správný úchop tužky, zdůrazňovala pravidelný režim dne, důležitost vzorů, příklad dospělých, nutnost dítěti neustupovat, najít vždy vhodné řešení, nedělat věci jen za odměnu. Přednáška byla kvalitně připravena, ale litujeme, že se rodiče zúčastnili v tak malém počtu.