Předškoláci byli u zápisu do 1. ročníku

Pohádkovým zápisem prošlo ve čtvrtek 4.2.2010 celkem 12 dětí MŠ. Z toho bylo 9 chlapců a 3 dívky. Do 1. ročníku bylo přijato na základě výsledků zápisu 10 dětí. Dvěma dětem byl přiznán na žádost zákonných zástupců roční odklad. A jak takový pohádkový zápis probíhal? Už u vstupu čekala na nové školáky Karkulka a princezna s otázkou, zda poznají, o jaké postavy se jedná. Další zastávka byla u Rumcajse s Mankou a Beruškou, před vstupem do třídy je vítal vodník a malá čarodějnice a ve třídě na děti čekaly víly. Paní ředitelka, paní učitelka a paní vychovatelka zahájily zápis jako tři sudičky a popřály dětem úspěšné plnění pohádkových úkolů v království písmenek, pastelek a písniček. Děti předvedly mnoho dovedností i vědomostí za podpory vedoucí paní učitelky MŠ, která tu a tam trošinku pomohla. Budoucí školáci nakonec obdrželi dárky vyrobené dětmi ŠD, upomínkový list a reklamní baťůžek Rama. Po hodině a půl se všichni spokojeně loučili, s tím, že dětem se domů ani nechce… Prý se už těší v září do Školy hrou, jak také zní oficiální název školního vzdělávacího programu.