Předškoláci na návštěvě v 1. ročníku

Dne 26. ledna 2015 děti z oddělení Sluníček v doprovodu p. učitelky Schwanové navštívily žáky prvního ročníku. Prvňáčci přivítali své kamarády  ve své třídě veršovanou říkankou s pohybovým doprovodem, který děti velmi ocenily. Pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Janků si všichni zazpívali a zacvičili s písní „Auto jede“. Žáci první třídy předvedli své čtenářské dovednosti z tabule i ze Slabikáře. Nenechali se zahanbit při psaní, počítání ani při práci na interaktivní tabuli. Předškolákům se vše moc líbilo, ale přece jen zvítězila práce na interaktivní tabuli. Děkuji paní učitelce K. Janků a žákům první třídy za velmi pěknou vyučovací hodinu.