Předškoláci na návštěvě ve škole

Dne 14.11. předškolní děti navštívily školní družinu v ZŠ. Přivítala je paní vychovatelka Jana Šustrová, která se s dětmi jmenovitě seznámila. Následně děti obeznámila s prostředím školní družiny a kroužky, které mají možnost všechny děti v rámci školní družiny navštěvovat. Dětem ukázala množství her, které mají děti ve školní družině k dispozici. Děti přišla pozdravit také paní ředitelka Mgr. Lenka Smetanová a  předala jim pozdrav od prvňáčků. S paní vychovatelkou, která trpělivě vysvětlovala  a odpovídala na veškeré dotazy dětí, si prohlédly celou školní budovu. Na závěr od ní dostaly sladkost a malý dáreček. Paní vychovatelka se s dětmi rozloučila se slovy, že se na ně už moc těší v novém školním roce.