Přespolní běh okolo Stříbrného jezera

Dne 22.9. se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili závodu Přespolní běh kolem Stříbrného jezera. Byl to závod družstev a letos se zapojilo mnoho škol. Všichni žáci se snažili podat co nejlepší výkon, za což si zaslouží pochvalu. Naši hoši obsadili 17. místo z 21 družstev. Nejlépe doběhl Aleš Včelka, který se umístil na 34. místě z celkového počtu 115 běžců. Děvčata obsadila velmi krásné 8. místo z 18 družstev. Nejlépe doběhla Markéta Janků, která se umístila na 17. místě z celkového počtu 100 běžkyň. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Také děkujeme paní Lence Macolové a panu Alešovi Gureckému za převoz žáků na závody a zpět. Velké poděkování patří paní učitelce Kateřině Janků, která vše zorganizovala, žáky na závod doprovodila, po celou dobu se o ně pečlivě starala a povzbuzovala.