Preventivní program pro žáky 1.stupně

Naše škola se zapojila do preventivního programu Pedagogicko-psychologické poradny v Opavě „Primární prevence pro žáky 1. stupně ZŠ“. Ve dnech 25.1. a 1.2. nás přijela navštívit a pracovat se skupinami tříd paní Mgr. Lucie Šimečková. Ve druhém a třetím ročníku se žáci věnovali v první části tématu „Sebepojetí“ a v další lekci je očekávalo téma „Emoce“. Žáci čtvrtého a pátého ročníku pracovali společně. Nejprve se všichni věnovali tématu „Komunikace“ a druhým tématem řešili „Vztahy – Já jsem dobrý kamarád“. Jednotlivé třídy pracovaly v komunitním kruhu a plnily zajímavé a poučné úkoly. Paní Šimečkové velice děkujeme za velmi zajímavé a přínosné hodiny.