Preventivní programy v Opavě

Dne 4.3.2019 se naše děti i žáci vydali autobusem na projektový den do Opavy. Děti z mateřské školy absolvovaly pouze jedno zastavení a to na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Opavě, kde se dětem věnovali zkušení hasiči. Seznámili děti s významem HZS, s prostředím, technikou a vybavením. Dětem se naskytla příležitost přímého výjezdu hasičů k danému zásahu v terénu. Děti tak měly možnost vidět neskutečný zážitek a rychlost hasičů při oblékání a samotný rychlý výjezd vozidel. 

První zastávkou pro žáky základní školy bylo samotné ředitelství Policie ČR, kde jsme byli uvedeni do učebny mluvčím Policie ČR R. Černohorským, který nás vřele přivítal a seznámil s povoláním policisty. Vrchní inspektorka P. Welnová  prostřednictvím pohádky „ O statečném policistovi Honzíkovi“ seznámila všechny žáky s pojmy loupež, krádež, ale také jak se zajišťují pachové stopy i otisky prstů. Žáci měli možnost si vytvořit svůj vlastní otisk ruky a vyzkoušeli si, jak se používají policejní pouta. Pro děti byla velmi zajímavá prohlídka policejních cel a kamerového systému na policejní stanici. Zde jsme také ukončili prohlídku na policejní stanici a poté jsme se přesunuli k opavským hasičům. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. V těchto skupinách měli možnost projít celou budovu, od garáží až po tělocvičnu. Nejvíce děti zaujala hasičská auta, prohlédly si veškerou výbavu aut, jak zvnějšku, tak i zvnitřku, vyzkoušely si hasičské oblečení a dozvěděly se spoustu  informací o hasičském povolání. Celá akce byla velmi zdařilá a nejen dětem se velice líbila. Děkujeme všem, kteří nám umožnili tyto akce uskutečnit  a podíleli se na jejich samotné realizaci.