Projekt NÁMOŘNÍCI ve školní družině

Ve školní družině se z nás v lednu stali námořníci. Na dalekou cestu jsme se museli pořádně připravit. Malovali jsme a také jsme si vyrobili lodě s plachtami, kormidly, kotvami a dalekohledy. Na cestě po moři jsme získávali informace a zajímavosti o jednotlivých světadílech. Byli jsme rozděleni do pěti lodních posádek. Společně jsme se naučili námořnickou hymnu. Vpluli jsme do minulosti a dověděli se spoustu zajímavostí o pirátech, korzárech, mořeplavcích a také o životě a výpravách Kryštofa Kolumba a o objevení „Nového světa“. Velice nás zaujal příběh Robinsona Crusoa  na opuštěném ostrově. Po splnění všech úkolů jsme samozřejmě našli velkou truhlici se sladkým pokladem. Pro úspěšnou plavbu posádky bylo důležité dodržování pravidel, spolupráce a respektování se navzájem. 

 

Do projektu jsme se během celého měsíce ledna zapojili ve všech družinových kroužcích. Součástí projektu byla, kresba, malba, výroba námořníka, výroba čepice, skládání lodiček, hry a soutěže s hudbou, anglická slovní zásoba z oblasti moře, zeměpisná orientace, poznávání světadílů, práce s mapou, četba z knih: Ostrov pokladů, Tajemství hlubin, Lovci pokladů, Všechny lodě plují k břehům a Robinson Crusoe. Naši cestu světem jsme zdokumentovali a zaznamenali ve školní fotogalerii.