Projekt v ŠD – polytechnické vzdělávání

V rámci polytechnického vzdělávání se vychovatelky školní družiny rozhodly uspořádat projekt na podporu řemesel a to konkrétně – krejčí, krejčová, švadlena. Přivítali jsme krejčovou paní Olgu Konečnou, která nás celým odpolednem provázela. Děti se nejdříve seznámily s tímto řemeslem, zkusily si přišít knoflík, zahrály si na módní návrháře a vytvořily návrh pánské košile. 

 

Poté jsme se přesunuli do ateliéru, kde jsme se seznámili s různými druhy látek, stužek, ozdobných primek, gum, proužků, suchých zipů a knoflíků, také s nástroji  a pomůckami, které krejčí používají.Učili jsme se navlékat gumu do takzvaných tunýlků a vytvořili sukýnky pro děvčata. Seznámili jsme se s obsluhou šicího stroje a paní Konečná nám ukázala, jaké tento stroj umí druhy stehů, jak se všívá zip a přišívá strojově knoflík.  Každý si také vyzkoušel, jak se na takovém stroji šije. Děti si odnesly dárek v podobě pytlíčků na tužky a pastelky. Cílem našeho projektu byla snaha podpořit manuální zručnost žáků, kdy si děti přiměřenou formou jejich věkovým možnostem osvojují a rozvíjejí manuální zručnost, tvořivost, kreativitu, správné pracovní návyky, práci jednotlivce, ale i práci ve skupině. Děti byly velice nadšeny, překvapivé reakce jsme měli z chlapců, kteří byli velice šikovní, pracovali samostatně a s nadšením. Za velmi zdařilé odpoledne a odborné vedení srdečně děkujeme paní Olze Konečné.