Projektové vyučování Japonsko - poděkování

Vážení rodiče, přátelé školy, jak již víte, tak v pátek proběhlo v naší škole projektové odpoledne na téma Japonsko. Tuto zemi jsme nejprve navštívili prostřednictvím cestopisné besedy manželů Márových. Promítali nám fotografie, videosekvence a za doprovodu domorodé hudby vyprávěli o všech veselých i vzrušujích zážitcích z cesty do Země vycházejícího slunce. Mohli jste být svědky průvodu a přenést se společně s námi do života v této krásné zemi. Pro všechny děti byly připraveny různé aktivity v amfiteátru za školou a uskutečnilo se i opékání na školní zahradě. Nechyběl ani přípitek šálkem lahodného čaje pro naše předškoláky, kteří se tímto pasovali do rodu ČÁPAT.

 

 

Velké poděkování patří všem maminkám, babičkám, které dětem dobrotky připravily. Velice děkujeme Klubu rodičů, který přispěl částkou 1 500 Kč na nákup potravin. Velký dík patří paní K. Adámkové, která se postarala opět o množství fotografií i zdokumentování na DVD celého projektu. Naší škole nafotila již velké množství fotografií a zpracovala mnoho DVD z různých projektových dnů a akcí, děkujeme. To největší poděkování patří všem zaměstnancům školy. Děkuji p. M. Šnajdrové a p.M. Pavlíčkové za přípravu pitného režimu a potravin pro děti. Děkuji paní učitelkám Ž. Indrákové, K. Janků, S. Tvrdé, paní vychovatelkám J. Šustrové, M. Pécsiové a asistentce Ž. Bitnerové za veškeré připravené aktivity, vzornou péči a starostlivost během celého odpoledne, večera i sobotního rána. Všem jim patří srdečné poděkování, DĚKUJI. L. Smetanová