Projektové vyučování pro žáky ZŠ "Den Země"

Dne 26. 4. 2013 proběhl na naší škole projekt u příležitosti Dne Země, který se každoročně slaví 22. dubna. Projektový den se nazýval příznačně Den Země a probíhal v několika fázích. První, přípravnou fází byla kresba obrázků na téma „Co můžu já sám udělat pro Zemi?“, která probíhala celý pracovní týden před projektovým dnem. Obrázky byly velice vydařené a kreativní, oceněny byly děti ve třech kategoriích a obdržely krásné ceny.

 

Další fází byl pak již projektový den. V tomto dni nejdříve děti shlédly část zajímavého dokumentu nesoucí název Domov, aneb kam směřuje naše cesta. Dále byly děti rozděleny do věkově smíšených skupin a v amfiteátru a na hřišti za školou plnily na stanovištích rozličné úkoly, kde využívaly a rozvíjely své znalosti planety Země a přírody obecně. Poté si děti vytáhly již nepotřebné plastové nádoby, které si přinesly z domu a snažily se je výtvarně zužitkovat podle daných témat. Nejen díky nádhernému slunnému počasí se projektový den velice vydařil. Děti dovedly snaživě a pilně plnit úkoly, spolupracovat, brát na sebe vzájemně ohled a dělat radost nám i samy sobě. Výtvarné zpracování plastů bylo také velice zdařilé a fantazii se opravdu meze nekladly.Před školou vznikla výstava krásných obrázků, takže i kolemjdoucí mohli pocítit nadšení dětí z ochrany přírody a planety.

Snad se i dětem tento, trošku nevšední, den líbil a budou dále rozvíjet své znalosti o Zemi a dbát na její čistou a ochranu. Děkuji paní učitelce Kateřině Mockové za celkovou přípravu tohoto projektu a ostatním paní učitelkám za vzájemnou spolupráci.