Projektový den ADVENT v ŠD

Ve středu 5.12. proběhl ve školní družině projekt ADVENT. Prostřednictvím pana faráře se děti seznámily s nejoblíbenějšími svátky a poutavou formou vyslechly křesťanské tradice Vánoc a doby adventní. Proč máme adventní věnec, jeho symboliku a co znamenají jednotlivé svíce. Děti si vybarvily adventní věnec z papíru, vystřihly čtyři svíce, které na věnec nalepily. Poté jsme přivítali pana Weisse, učitele odborného výcviku Střední Masarykovy školy v Opavě, který nám ukázal, jak správně vyrobit svícínek z jehličí a jak ho ozdobit. 

Děti si také vyrobily a odekorovaly stromeček z jalovcových větviček. Byly velmi šikovné a práce je moc bavila. V knihovně s paní knihovnicí Monikou Šnajdrovou pokračovaly povídáním o dalších zvycích a tradicích – jmelí, cukroví, krájení jablka, patky od vánočky, stuha kolem stolu. Dále děti třídily obrázky a určovaly, co patří a nepatří do cukroví. Dále si vyrobily vánoční ozdoby z jablka – tzv. vrkoč. Děkujeme panu faráři, panu Weissovi i paní knihovnici Šnajdrové za velice poutavou akci a příjemně strávené odpoledne, což dokládá naše fotogalerie na webových stránkách.